ÀBCDFGILMOPSTUV
 1. Home
 2. C: 74 terms
 1. cafaidh USE CAFAIDH
 2. CAFAIDH
 3. cafaidhean USE CAFAIDH
 4. cafaidhibh USE CAFAIDH
 5. càirn-chuimhne USE CÀRN-CUIMHNE
 6. càrn-cuimhne USE CÀRN-CUIMHNE
 7. CÀRN-CUIMHNE
 8. carragh-chuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 9. CARRAGH-CUIMHNE
 10. carraghan-cuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 11. carraigh-chuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 12. carraighe-cuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 13. carraighean-cuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 14. catharra USE CATHARRA
 15. CATHARRA
 16. chafaidh USE CAFAIDH
 17. chafaidhean USE CAFAIDH
 18. chafaidhibh USE CAFAIDH
 19. chàirn-chuimhne USE CÀRN-CUIMHNE
 20. chàrn-chuimhne USE CÀRN-CUIMHNE
 21. chàrn-cuimhne USE CÀRN-CUIMHNE
 22. charragh-chuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 23. charraghan-cuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 24. charraigh-chuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 25. charraighe-cuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 26. charraighean-cuimhne USE CARRAGH-CUIMHNE
 27. chatharra USE CATHARRA
 28. chlach-chuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 29. chlach-phòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 30. chlachan-cuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 31. chlachan-pòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 32. chloich-chuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 33. chloich-phòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 34. chloiche-cuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 35. chloiche-pòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 36. chrò-phlanntrais USE CRÒ-PHLANNTRAIS
 37. chròithean-planntrais USE CRÒ-PHLANNTRAIS
 38. chròtha-phlanntrais USE CRÒ-PHLANNTRAIS
 39. chuimhneachadh USE CUIMHNEACHADH
 40. chuimhneachaidh USE CUIMHNEACHADH
 41. chuimhneachaidhean USE CUIMHNEACHADH
 42. chuimhneachain-chogaidh USE CUIMHNEACHAN-COGAIDH
 43. chuimhneachan-chogaidh USE CUIMHNEACHAN-COGAIDH
 44. chuimhneachan-cogaidh USE CUIMHNEACHAN-COGAIDH
 45. chùirn-chuimhne USE CÀRN-CUIMHNE
 46. chùirt-lagha USE CÙIRT-LAGHA
 47. chùirte-lagha USE CÙIRT-LAGHA
 48. chùirtean-lagha USE CÙIRT-LAGHA
 49. CLACH-CHUIMHNE
 50. clach-chuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 51. clach-phòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 52. CLACH-PHÒSAIDH
 53. clachan-cuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 54. clachan-pòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 55. cloich-chuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 56. cloich-phòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 57. cloiche-cuimhne USE CLACH-CHUIMHNE
 58. cloiche-pòsaidh USE CLACH-PHÒSAIDH
 59. crò-phlanntrais USE CRÒ-PHLANNTRAIS
 60. CRÒ-PHLANNTRAIS
 61. cròithean-planntrais USE CRÒ-PHLANNTRAIS
 62. cròtha-phlanntrais USE CRÒ-PHLANNTRAIS
 63. CUIMHNEACHADH
 64. cuimhneachadh USE CUIMHNEACHADH
 65. cuimhneachaidh USE CUIMHNEACHADH
 66. cuimhneachaidhean USE CUIMHNEACHADH
 67. cuimhneachain-chogaidh USE CUIMHNEACHAN-COGAIDH
 68. cuimhneachan-cogaidh USE CUIMHNEACHAN-COGAIDH
 69. CUIMHNEACHAN-COGAIDH
 70. cùirn-chuimhne USE CÀRN-CUIMHNE
 71. cùirt-lagha USE CÙIRT-LAGHA
 72. CÙIRT-LAGHA
 73. cùirte-lagha USE CÙIRT-LAGHA
 74. cùirtean-lagha USE CÙIRT-LAGHA