ÀBCDFGILMOPSTUV
 1. Home
 2. L: 12 terms
 1. làrach laghail USE LÀRACH LAGHAIL
 2. LÀRACH LAGHAIL
 3. lios-àraich USE LIOS-ÀRAICH
 4. LIOS-ÀRAICH
 5. liosan-àraich USE LIOS-ÀRAICH
 6. lùchairt USE LÙCHAIRT
 7. LÙCHAIRT
 8. lùchairt rìoghail USE LÙCHAIRT RÌOGHAIL
 9. LÙCHAIRT RÌOGHAIL
 10. lùchairte USE LÙCHAIRT
 11. lùchairtean USE LÙCHAIRT
 12. lùchairtibh USE LÙCHAIRT