ÀBCDFGILMOPSTUV
 1. Home
 2. P: 31 terms
 1. PÀIRC TEICNEOLAIS
 2. phlanntachadh USE PLANNTACHAS
 3. phlanntachaidh USE PLANNTACHAS
 4. phlanntachaidhean USE PLANNTACHAS
 5. phlanntachais USE PLANNTACHAS
 6. phlanntachas USE PLANNTACHAS
 7. phlanntachasaibh USE PLANNTACHAS
 8. phlanntachasan USE PLANNTACHAS
 9. phoileasaidh USE POILEASAIDHEAN
 10. phoileasaidhean USE POILEASAIDHEAN
 11. phuinnd USE PUNND
 12. phùnnd USE PUNND
 13. phunnd USE PUNND
 14. phunndaibh USE PUNND
 15. planntachadh USE PLANNTACHAS
 16. planntachaidh USE PLANNTACHAS
 17. planntachaidhean USE PLANNTACHAS
 18. planntachais USE PLANNTACHAS
 19. planntachas USE PLANNTACHAS
 20. PLANNTACHAS
 21. planntachasaibh USE PLANNTACHAS
 22. planntachasan USE PLANNTACHAS
 23. poileasaidh USE POILEASAIDHEAN
 24. poileasaidhean USE POILEASAIDHEAN
 25. POILEASAIDHEAN
 26. pùinnd USE PUNND
 27. puinnd USE PUNND
 28. pùnnd USE PUNND
 29. punnd USE PUNND
 30. PUNND
 31. punndaibh USE PUNND