CLACH-PHÒSAIDH

  1. Home
  2. CUIMHNEACHADH
  3. CARRAGH-CUIMHNE
  4. CLACH-CHUIMHNE
  5. CLACH-PHÒSAIDH
Scope note
Clach anns an deach na ciad litrichean nan ainmean aig bean is fear bainnse a sgrìobadh, mar is trice le ceann-là. Bhiodh a' chlach fhèin na h-àrd-doras mar is trice no am broinn balla.
CLACH-PHÒSAIDH
Accepted term: 05-Dec-2014